Vi skyddar mot överbelastning

DDoS Skydd – alltid och automatiskt

DDoS står för Distributed Denial of Service). Dessa attacker skapar överbelastningar på servrar eller tjänster, som är själva målet med attacken.
Detta sker genom att skicka stora mängder – oftast helt värdelös – trafik så att servern eller tjänsten inte klarar av att leverera mera. Detta är DDoS attackens syfte. Servern eller tjänsten blir helt enkelt överbelastad och klarar inte av att leverera vad den verkligen ska längre, så länge en DDoS attack pågår.

DDoS, är det vanligt?

DDoS attacker blir mer och mer vanliga på internet. Servrar och tjänster bli måltavlor för dessa attacker oftare och oftare. Utan ett effektivt skydd mot DDoS attacker kommer servrar och tjänster att sluta att fungera under längre tid.

För att skada våra kunder mot dessa attacker och de problem som uppstår till följd har vi utvecklat ett ”inhouse” DDoS skydd. Detta DDoS skydd ingår gratis i alla våra Dedikerade servrar samt VPS, det aktiveras automatiskt!

Hur fungerar då vårt DDoS skydd?

Vårt DDoS skudd är ett säkerhetssystem som automatiskt känner av de allra flesta DDoS attackers mönster och filtrerar inkommande trafik mot servrarna som ”misstänksam”. Attackerande trafik stängs ute och endast riktig och önskvärd trafik når servern eller tjänsten. För dig betyder detta oftast att ni knappt märker att en DDoS attack pågår, eftersom vi filtrerar bort denna trafik åt er.

Vad gör DDoS skyddet?

DDoS skyddet är utvecklat på ett sätt som gör att det känner igen, till 99%, en DDoS attacks mönster och filtrerar bort det. Dina servrar och tjänster fortsätter att vara online och åtkomliga på nätet för inkommande trafik – den riktiga och äkta trafiken, även när attacken pågår.

Vad skyddar inte DDoS skyddet mot?

Likt de flesta andra DDoS skydd som erbjuds på nätet har även vårt DDoS skydd sina begränsningar, trots att det känner igen och filtrerar 99% av all attackers mönster så finns det vissa DDoS attacker som inte känns igen pga dess mönster dess volym.

Risken att en server eller tjänst skulle bli attackerad utan att vårt DDoS skydd filtrerar trafiken är väldigt liten. Vi arbetar hela tiden med att förbättra skyddet att känna igen fler och fler typer av attacker.

Men alla måste förstå att DDoS skyddet, likt de flesta andra på marknaden, inte ger någon 100%-ig garanti för att servosystem och tjänster aldrig blir attackerade, då även DDoS attacker utvecklas och förfinas hela tiden.

Vad behöver jag som kund göra för att få DDoS skyddet?

ngenting. Vårt DDoS skydd är gratis och ingår för alla våra kunder, det aktiveras automatiskt på alla servrar och vps;er. Detta gäller både för gamla såväl som nya kunder, era servrar är alltid skyddade av vårt DDoS skydd.

~~|icon_lock_alt~|elegant-themes~|outline

Säkerhet är nr 1

i lägger hög fokus på säkerhet, allt för att ni skall känna er trygga!

~|icon_group~|elegant-themes~|solid

Personlig support

Vi har en personlig, snabb och effektiv support. Som hjälper er till rätta med era problem!

~|icon_flowchart~|elegant-themes~|outline

Anpassade lösningar

Paket i all ära, men skräddarsydda lösningar är ofta mycket bättre!

Är du nyfiken på Onetoseven och vill veta mer?

Är du intresserat och veta vad vi och Onetoseven kan gör för dig och din verksamhet? Fyll nedan formulär så lovar vi att kontakta dig så fort vi bara kan.